ELS BLOCS DE L’ESCOLA

Infantil

 EL BLOC DE TRES ANYS          EL BLOC DE 4 ANYS             EL BLOC DE 5 ANYS          

  

Primària

EL BLOC DE PRIMER

EL BLOC DE SEGON                 EL BLOC DE TERCER           EL BLOC DE QUART  

 

              EL BLOC DE CINQUÈ                                                        EL BLOC DE SISÈ 

                                                                                                                                                                                                

     

 

Especialistes

 

                 EL BLOC DE L’EQUIP DE SUPORT                              EL BLOC D’EDUCACIÓ FÍSICA

Promocions anteriors

Promoció alumnes 2014-2015

Promoció alumnes 2015-2016

Promoció alumnes 2016- 2017