ELS BLOCS DE L’ESCOLA

Infantil

 EL BLOC DE TRES ANYS          EL BLOC DE 4 ANYS             EL BLOC DE 5 ANYS          

  

Primària

EL BLOC DE PRIMER

EL BLOC DE SEGON                 EL BLOC DE TERCER           EL BLOC DE QUART  

              EL BLOC DE CINQUÈ                                                        EL BLOC DE SISÈ 

                                                                                                                                                                                                

    

Promocions anteriors

Promoció alumnes 2014-2015

Promoció alumnes 2015-2016

Promoció alumnes 2016- 2017

Promoció alumnes 2017-2018

Promoció alumnes 2018-2019