Calendari escolar

CALENDARI ESCOLAR CURS 2018-2019

INICI DE CURS

Dia 12 de setembre de 2018 > Recepció d’alumnes

DIES NO LECTIUS

12 d’octubre de 2018 (Festa Nacional)

1 de novembre de 2018 (Tots Sants)

6 de desembre de 2018 (Dia de la Constitució)

Del 22 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019, ambdós inclosos (vacances de Nadal).

28 de febrer de 2019 (Festa Escolar Unificada)

1 de març de 2019 (Dia de les Illes Balears)

Del 18 d’abril al 28 d’abril de 2019, ambdós inclosos (vacances de Pasqua).

1 de maig de 2019 (Festa del Treball)

FESTA LOCAL

17 de gener, Sant Antoni

DIES FESTIUS DE LLIURE ELECCIÓ

2 de novembre

7 de desembre

4 de març

ACABAMENT DE CURS

Dia 21 de juny de 2019