Calendari escolar

CALENDARI ESCOLAR CURS 19/20

INICI DE CURS

Dia 11 de setembre de 2019, recepció d’alumnes

DIES NO LECTIUS

Dia 12 d’octubre de 2019 (Festa Nacional)

Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants)

Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució)

Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos

Dia 28 de febrer de 2020 (Festa Escolar Unificada)

Dia 1 de març de 2020 (Dia de les Illes Balears)

Pasqua: del 9 d’abril al 19 d’abril de 2020, ambdós inclosos

Dia 1 de maig de 2020 (Festa del Treball)

DIES FESTIUS DE LLIURE ELECCIÓ

4 de novembre

2 de març

4 de maig

FESTA LOCAL

17 de gener, Sant Antoni

ACABAMENT DE CURS

19 de juny darrer dia del curs