Mestres

  CURS MESTRES ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

EDUCACIÓ INFANTIL

4t
Dilluns de 14 a 15h
Mestra addicional Hores convingudes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Hores convingudes
2n Dijous de 14 a 15 h
3r Dijous de 15 a 16 h
4t Dilluns de 14 a 15 h
Dimecres de 14 a 15 h
Dimecres de 15 a 16 h

ESPECIALITATS

Ed. Musical  Isabel Losa Martínez Divendres de 14 a 15h
Ed. Física Joan Juan Pons Hores convingudes
Llengua anglesa Dimecres de 15 a 16h      Dimecres de 15 a 16h
Religió Catòlica Dijous  a hores convingudes

EQUIP DE SUPORT

Audició i llenguatge Hores convingudes
Pedagogia terapèutica  Catalina Perelló Dimarts de 15 a 16h
Atenció a la diversitat Miquela Burguera Galmés Dimecres de 14 a 15 h
Orientació educativa  Hores convingudes

EQUIP DIRECTIU

Direcció Joan Juan Pons
Prefectura d’Estudis Isabel Losa Martinez
Secretaria  Maria Burguera Oliver