Mestres

  CURS MESTRES ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

EDUCACIÓ INFANTIL

4t Maria Burguera Oliver Dimarts de 14 a 15h
 Pere Gutiérrez Sacarés Dijous de 14 a 15h
Concepción Cerezo Martín Dilluns de 14 a 15h
Mestra addicional Catalina Burguera

Raquel Forteza

Hores convingudes

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1r Patricia Romero Cardona Hores convingudes
2n  Aina Mª Clar Orell Dijous de 14 a 15 h
3r Tomeu  Ferrer Tomás Dijous de 15 a 16 h
4t  Esperança Burguera Rosselló Dilluns de 14 a 15 h
 Catalina Orell Dimecres de 14 a 15 h
Turita Vicens Nadal Dimecres de 15 a 16 h

ESPECIALITATS

Ed. Musical  Isabel Losa Martínez Divendres de 14 a 15h
Ed. Física Joan Juan Pons Hores convingudes
Llengua anglesa Turita Vicens Nadal           Cindy Barrero Dimecres de 15 a 16h      Dimecres de 15 a 16h
Religió Catòlica Bartomeu Ballester Dijous  a hores convingudes

EQUIP DE SUPORT

Audició i llenguatge Catalina Vidal Hores convingudes
Pedagogia terapèutica  Catalina Perelló Dimarts de 15 a 16h
Atenció a la diversitat Miquela Burguera Galmés Dimecres de 14 a 15 h
Orientació educativa  Elena Garau  Hores convingudes

EQUIP DIRECTIU

Direcció Joan Juan Pons
Prefectura d’Estudis Isabel Losa Martinez
Secretaria  Maria Burguera Oliver