Trets d’identitat

Trets d’identitat del centre

Som una escola:

– pluralista

– aconfessional

– integradora

– participativa i democràtica

és per això que ens basam en els principis de:

  • La igualtat d’oportunitats
  • L’atenció a les necessitats emocional de l’alumnat
  • El respecte a la diferència i al ritme evolutiu dels alumnes, fomentant la seva actitud curiosa i crítica.
  • La col·laboració i la participació de tota la comunitat educativa
  • La contribució i la coordinació amb les institucions i els agents socials que incideixen en l’entorn escolar i familiar
  • El coneixement i l’ús del català com a llengua de cohesió social
  • L’acolliment lingüístic i cultural de l’alumnat nouvingut

El nostre projecte lingüístic garanteix  l’ús progressiu de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears juntament amb la  llengua castellana i l’introducció progressiva de la llengua anglesa.