Serveis

El centre ofereix:

ESCOLA MATINERA Aquest servei té el vist i plau de la Conselleria. Sol funcionar, segons la demanda, tots el dies lectius del calendari escolar. L’horari és de 7’45 h. a les 9 h. i l’alumnat és responsabilitat d’un monitor. El preu varia segons el nombre d’alumnes.El seu funcionament depèn de l’AMIPA. Per poder utilitzar el servei cal posar-se en contacte amb la directiva d’aquesta associació.
MENJADOR

MENÚ DEL MES

L’escola disposa de servei de menjador. L’horari d’aquest servei és de dilluns a divendres de 14,00 – 15,00h . S’han de comprar els tiquets prèviament a La  a la direcció del centre.

PREU:

1 tiquet = 6’50 euros

1 bloc de 10 tiquets= 60 euros (6 euros cada tiquet)